PolskiEnglish

Aktualności

3 Strony

Skocz do strony

1 2 3 >
2020-03-04

70-lecie BIPROSTALu

W dniu 27 września 2019 roku w budynku Centrum Energetyki AGH odbyła się uroczystość Jubileuszu 70-lecia BIPROSTALu.   

Uroczystość zaszczyciło wielu znamienitych gości, wśród nich m.in.:

Przedstawiciele władz krakowskich uczelni technicznych:

Rektor Akademii Górniczo-Hutniczej - Prof. dr hab. inż. Tadeusz Słomka

Prorektor ds. Ogólnych AGH - Prof. dr hab. inż. Mirosław Karbowniczek

Rektor Politechniki Krakowskiej – Prof. dr hab. inż. Jan Kazior

Przedstawiciele przedsiębiorstw związanych z branżą hutniczą i budowlaną:

Dyrektor Inwestycji ArcelorMittal Poland S.A. Piotr Drzystek

Dyrektor Zakładu Wielkie Piece i Stalownia ArcelorMittal Poland S.A. o/Kraków Grzegorz Maracha

Dyrektor Handlowy Budimex S.A. Barbara Widłak

Dyrektor Zakładu Wyrobów Walcowanych Celsa „Huta Ostrowiec” Sp. z o.o. Mirosław Michałowski

Prezes Zarządu CMC Poland Sp. z o.o. Jerzy Kozicz

Dyrektor ds. Inwestycji i UR Walcowni CMC Poland Sp. z o.o. Ryszard Łągiewka

Członek Zarządu, Dyrektor Finansowy Cognor S.A. Krzysztof Zoła

Dyrektor ds. Finansowych Cognor S.A. Krystian Gunia

Dyrektor Operacyjny Walcowni Oddział Ferrostal Łabędy w Krakowie Mariusz Szarama

Główny Inżynier Cognor S.A. Oddział Ferrostal Łabędy w Gliwicach Janusz Kadlec

Dyrektor Zarządzający Eko-Energia Sp. z o.o. Tomasz Stanek

Prezes Zarządu Konsorcjum HPR Dąbrowa Górnicza S.A. Sławomir Czarnota

Główny Specjalista ds. Marketingu Konsorcjum HPR Dąbrowa Górnicza S.A. Antoni Bytom

Prezes Zarządu, Dyrektor Naczelny Huta Łabędy S.A. Czesław Żabiński

Prezes Zarządu Biuro Projektów Koksoprojekt Sp. z o.o. Zbigniew Figiel

Wiceprezes Zarządu Biuro Projektów Koksoprojekt Sp. z o.o. Paweł Cieślar

Dyrektor Oddziału w Krakowie Biuro Projektów Koksoprojekt Sp. z o.o. Tadeusz Zaglaniczny

Prezes Zarządu Naczelnej Organizacji Technicznej Andrzej Kucharski

Prezes Zarządu ZGH „Bolesław” S.A. Bogusław Ochab

Prezes Zarządu Heuresis Sp. z o.o. Barbara Matyaszek-Szarek

SARRALLE GROUP Central Europe Jacek Zając

Enviproject Weronika Wójcik

Oraz

byli Dyrektorzy Biprostalu: Andrzej Reczyński, Jan Różycki, Andrzej Klaś, pracownicy Biura i wielu  innych gości.

 

2018-05-25

Informacja dla klientów i kontrahentów dotycząca przetwarzania danych osobowych

Wobec tego, iż w związku z naszą współpracą mogą zostać dostarczone dane, które mogą wyczerpywać definicję „danych osobowych” Biuro Projektów BIPROSTAL Sp. z o.o. przekazuje następującą Informację dotyczącą przetwarzania danych osobowych:

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 roku (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy, iż:

Administratorem danych osobowych jest Biuro Projektów BIPROSTAL Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul. Królewskiej 57;

 1. Dane osobowe przetwarzane będą w celu nawiązania kontaktu na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. jako usprawiedliwionego interesu administratora danych oraz realizacji zawartych umów;
 2. Odbiorcami tych danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty będące zaangażowane w proces współpracy, a dane osobowe przechowywane będą do momentu zakończenia okresu naszej współpracy, a po tym czasie przez okres czasu odpowiadający możliwości  dochodzenia roszczeń pomiędzy stronami z tytułu umowy;
 3. Osoby, których dane osobowe dotyczą mają prawo do żądania od administratora danych dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania, jak również  wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
 4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych może skutkować niemożliwością nawiązania kontaktu oraz realizacji umowy.

2018-03-01

OFERTY PRACY

Poszukujemy osoby na stanowisko Projektant/Starszy Asystent  ELEKTRYK

Miejsce pracy: Kraków

Zakres obowiązków:

Projektowanie instalacji elektrycznych, głównie w sektorze metalurgicznym i energetycznym, w szczególności:

 • instalacji zasilania i sterowania napędami, połączenia do systemów sterowania procesem technologicznym (DCS, PLC)
 • stacji transformatorowych SN/nn, rozdzielnic SN, nn
 • instalacji uziemiających i ochrony odgromowej
 • instalacji oświetlenia elektrycznego
 • tworzenie specyfikacji technicznych
 • przygotowywanie technicznych zapytań ofertowych
 • nadzór nad realizacją projektów

Oferujemy:

 • zatrudnienie i rozwój w firmie o ugruntowanej pozycji rynkowej;
 • przyjazne i komfortowe warunki pracy
 • wynagrodzenie adekwatne do posiadanych kwalifikacji;
 • dostęp do nowoczesnych narzędzi informatycznych;
 • podnoszenie kwalifikacji zawodowych

Wymagania:

 • Wykształcenie wyższe o kierunku elektrycznym
 • udokumentowane doświadczenie w zakresie wykonywania dokumentacji projektowej min. 2 lata,

uprawnienia budowlane do projektowania w zakresie sieci, instalacji, urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych będą dodatkowym atutem.

 • znajomość oprogramowania AutoCad, EPLAN lub innych do wspomagania projektowania
 • umiejętność organizacji pracy, samodzielność, dyspozycyjność.
 • dobra znajomość języka angielskiego

 

Poszukujemy osoby na stanowisko Projektant/Starszy Asystent AKPiA

Miejsce pracy: Kraków

Zakres obowiązków:

Projektowanie instalacji AKP i automatyki, głównie w sektorze metalurgicznym
i energetycznym w szczególności:

 • tworzenie dokumentacji projektowej w zakresie instalacji AKPIA,
 • projektowanie systemów teleinformatycznych w zakresie sieci przemysłowych,
 • projektowanie systemów sterowania opartych na sterownikach PLC
 • tworzenie specyfikacji technicznych
 • przygotowywanie technicznych zapytań ofertowych
 • nadzór nad realizacją projektów

Oferujemy:

 • zatrudnienie i rozwój w firmie o ugruntowanej pozycji rynkowej;
 • przyjazne i komfortowe warunki pracy
 • wynagrodzenie adekwatne do posiadanych kwalifikacji;
 • dostęp do nowoczesnych narzędzi informatycznych;
 • podnoszenie kwalifikacji zawodowych

Wymagania:

 • Wykształcenie wyższe (elektryk, automatyk lub pokrewne),
 • doświadczenie w zakresie wykonywania dokumentacji projektowej min. 2 lata,

mile widziana znajomość zagadnień instalacji słaboprądowych (CCTV, SSP, KD)

 • znajomość oprogramowania AutoCad, EPLAN lub innych do wspomagania projektowania
 • umiejętność organizacji pracy, samodzielność, dyspozycyjność.
 • dobra znajomość języka angielskiego

2017-08-09

Oferty pracy

ARCHITEKT

Opis stanowiska

 • Samodzielne wykonywanie projektów branży architektonicznej;
 • Definiowanie zakresu prac projektowych;
 • Przygotowywanie koncepcji architektonicznych i projektów wykonawczych;
 • Nadzór nad przygotowaniem projektów budowlanych do pozwolenia na budowę;
 • Współpraca w zespołach wielobranżowych;
 • Prowadzenie uzgodnień z klientem oraz z innymi branżami;
 • Terminowość i jakość realizowanych projektów;

 

Wymagania

 • Wykształcenie wyższe – Architektura;
 • Uprawnienia budowlane do projektowania architektonicznego bez ograniczeń;
 • Bardzo dobra znajomość przepisów prawa budowlanego, warunków technicznych oraz procedur administracyjnych;
 • Biegła znajomość oprogramowania CAD;
 • Doświadczenie we wszystkich fazach inwestycji (od koncepcji do budowy);
 • Samodzielność i dobra organizacja pracy;
 • Umiejętność pracy w zespole, dyspozycyjność;

 

 

 

ASYSTENT KONSTRUKCJI BUDOWLANYCH

Opis stanowiska

 • Udział w projektowaniu konstrukcji stalowych i żelbetowych;
 • Analiza obliczeń statyczno–wytrzymałościowych elementów konstrukcyjnych;
 • Opracowywanie dokumentacji technicznej budowlanej, wykonawczej oraz warsztatowej zgodnie z obowiązującymi normami oraz Prawem Budowlanym;
 • Opracowywanie na podstawie dokumentacji zestawień elementów przeznaczonych do zamówienia;
 • Analiza dokumentacji technicznej klientów (w tym w języku angielskim);
 • Współudział w przygotowywaniu projektów wielobranżowych i innowacji;
 • Wykonywanie rysunków warsztatowych w programie AutoCAD (mile widziana znajomość Advance Steel)
 • Terminowość i jakość realizowanych projektów;

 

Wymagania

 • Doświadczenie zawodowe – min. dwa lata pracy w projektowaniu;
 • Wykształcenie wyższe, studia II stopnia – Wydział Inżynierii Lądowej;
 • Znajomość programu Robot Structural Analysis Professional, AutoCAD;
 • Dobra znajomość przepisów prawa budowlanego, warunków technicznych oraz obowiązujących norm branżowych;
 • Biegła znajomość oprogramowania CAD;
 • Samodzielność i dobra organizacja pracy;
 • Umiejętność pracy w zespole, dyspozycyjność;

 

Kontakt:

krzysztof.rumian@biprostal.com.pl

2017-05-08

Wsparcie techniczne dla ArcelorMittal Poland S.A.

BP Biprostal Sp. z o.o. prowadzi wsparcie techniczne dla ArcelorMittal Poland S.A. w przygotowaniu zadań inwestycyjnych w Polsce.

3 Strony

Skocz do strony

1 2 3 >