PolskiEnglish

Budownictwo

Biprostal Sp. z o.o. dostarcza opracowania projektowe i inne usługi dla szeroko rozumianej gamy przedsięwzięć inwestycyjnych i remontowych.

W ramach budownictwa przemysłowego opracowujemy projekty obiektów kubaturowych – produkcyjnych i gospodarek towarzyszących
oraz uczestniczy w realizacji inwestycji: pomocniczych i usługowych, w szczególności takich jak:
•  Fundamenty technologiczne, komory, piwnice, tunele, kanały - dla instalacji energetycznych i elektrycznych
    w szczególności dla przemysłu metalurgicznego i koksowniczego
•  Obiekty elektrowni i elektrociepłowni konwencjonalnych
•  Wszelkiego typu hale produkcyjne i magazynowe jedno- i wielo nawowe, z suwnicami
   i transportem podwieszonym oraz pomostami obsługowymi
•  Estakady podsuwnicowe i jezdnie pod suwnice bramowe
•  Wszelkiego rodzaju konstrukcje wsporcze pod elektro – energetyczne obiekty liniowe
•  Obiekty kubaturowe dla gospodarek energetycznych:
   - pompownie
   - stacje sprężarek
   - wentylatornie
•  Budynki i pomieszczenia zaplecza technicznego i socjalnego:
   - magazyny, garaże
   - dyspozytornie, portiernie
   - szatnie, pomieszczenia sanitarne
   - warsztaty, laboratoria
•  Obiekty kubaturowe dla elektroenergetyki:
   - stacje transformatorów
   - rozdzielnie
   - punkty sterownicze
   - komory, studzienki, kanały i tunele kablowe

W ramach budownictwa ogólnego opracowujemy dokumentację projektową i uczestniczymy w realizacji obiektów kubaturowych:
•  Centrów handlowo – rozrywkowych
•  Budynków biurowych i socjalnych
•  Wielofunkcyjnych hal sportowych
•  Obiektów dydaktycznych szkolnictwa wyższego
•  Krytych pływalni z infrastrukturą techniczną

W ramach budownictwa komunalnego projektujemy oraz wykonujemy kompleksowo wszelkie obiekty:
•  Oczyszczalni ścieków
•  Hal sportowych
•  Dróg i placów przyobiektowych
•  Konstrukcji związanych z instalacjami odpylającymi i ochrony środowiska
•  Obiekty dla infrastruktury komunikacyjnej

W ramach budownictwa specjalistycznego wykonujemy projekty i realizujemy budowy:
•  Obiektów posadowionych na terenach objętych tzw. szkodami górniczymi i wpływami sejsmicznymi
•  Zbiorników podziemnych i nadziemnych
•  Ścian oporowych
•  Zabezpieczeń głębokich wykopów
•  Projekty fundamentów posadowionych na palach
•  Wszelkiego rodzaju estakady i mosty przeładunkowe
•  Węzły przesypowe
•  Konstrukcje obciążone dynamicznie
•  Chłodnie i kominy przemysłowe
•  Ekrany i obudowy akustyczne