PolskiEnglish

Fundusze UE

PROGRAM OPERACYJNY
INNOWACYJNA GOSPODARKA 2007-2013
PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ
Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO
Inwestycje w innowacyjne przedsięwzięcia
Nowe inwestycje o wysokim potencjale innowacyjnym
Budowa Centrum Monitoringu i Analiz Technologii Procesów Przemysłowych Biprostal
PLANOWANY OKRES REALIZACJI: 01/11/2009 - 31/03/2014

Film instruktażowy