PolskiEnglish

Historia firmy

15.06.1949

Dyrektor  Generalny CZPH (Centralny Zarząd Przemysłu Hutniczego) Zarządzeniem nr 100 ustanawia w ramach projektu inwestycyjnego „Nowa Huta” Biuro Projektów i Studiów Hutnictwa - Biprostal

1954/1955

Zakończenie pierwszego etapu budowy Huty im. Lenina o zdolności produkcyjnej 1.5 mln ton stali/rok

1961

Opracowanie założeń do Projektu Wstępnego rozbudowy Huty im. Lenina dla zdolności produkcyjnej 8-9 mln t stali/rok

1992

Przekształcenie Biura Projektów i Studiów Hutnictwa – Biprostal w prywatną spółkę akcyjną o nazwie  „Biprostal S.A. Firma Inżynieryjno – Konsultingowa”

1991-1992

Opracowanie we współpracy z Konsorcjum Kanadyjskim „Studium restrukturyzacji polskiego hutnictwa żelaza i stali” na zlecenie Rządu Rzeczpospolitej.

1993

Rozszerzenie zakresu działalności projektowej o inne gałęzie przemysłu

1995

Biprostal S.A. wprowadza i zaczyna stosować System Zarządzania Jakością w obszarze usług projektowych zgodny z ISO 9001

2006

Biprostal S.A. staje się częścią grupy kapitałowej Biura Projektów „Koksoprojekt” Spółka z o.o. i uczestniczy w realizacji wspólnych inwestycji

2007

Biprostal S.A. otrzymuje Certyfikat dla Systemu Zarządzania Jakością wg normy EN ISO 9001:2000 w zakresie projektowania i realizacji inwestycji przemysłowych, komunalnych i ochrony środowiska oraz konsultingu technicznego, finansowego i ekonomicznego

2007-2008

Odbudowa pieca elektrycznego Q=30Mg w Hucie Batory S.A. w Chorzowie jako Generalny Wykonawca – rekordowo krótki czas realizacji inwestycji „pod klucz”

01.04.2012

Utworzenie nowej spółki - Biura Projektów BIPROSTAL Sp. z o.o., do której zostaje przeniesiony cały pion projektowy BIPROSTAL S.A. Firmy Inżynieryjno-Konsultingowej