PolskiEnglish

Hutnictwo

Biuro Projektów BIPROSTAL Sp. z o.o. świadczy usługi projektowe, doradztwo techniczne i nadzory
nad wytwarzaniem oraz rozruchem maszyn i urządzeń dla sektora przemysłu hutniczego stalowego i metali kolorowych.

Stalownie
  - Ciągłe Odlewanie Stali - zainstalowania linii technologicznych
  - Wydziały Piecowni Elektrycznych
  - Składowiska materiałów wsadowych oraz wyrobów gotowych
Walcownie

  - Gorące i Zimne
  - Kęsów i kęsisk
  - Wyrobów płaskich
  - Wyrobów długich
  - Rur
  - Kształtowników i prętów zbrojeniowych
Ciągarnie
  - Rur
  - Prętów i drutu
Wydziały Profili Zimnogiętych - Otwartych i Zamkniętych
Zakłady uszlachetniania wyrobów hutniczych

  - Cynowanie
  - Cynkowanie
  - Foliowanie i lakierowanie
  - Polimeryzacja
• Maszyny i urządzenia dla zakładów przemysłu metalurgii żelaza i metali nieżelaznych oraz koksowni
  - W
alcarki
  - Nożyce
  - Samotoki
Urządzenia do transportu kręgów, kształtowników i wyrobów płaskich zimnych i gorących
  - Wozy
  - Przenośniki
  - Przesuwacze poprzeczne
  - Transportery
Kompletne instalacje hydrauliczne, pneumatyczne, wodne i smarownicze
Urządzenia transportu bliskiego
Bazy materiałowe
Stacje paliw