PolskiEnglish

Konsulting

Analizy feasibility study zamierzeń inwestycyjnych (rozwojowych, modernizacyjnych i ekologicznych)
Analizy ekonomiczno-finansowe zgodnie wg metodologią UNIDO dla dowolnego układu wymaganego przez instytucje,
Studia techniczno-ekonomiczne budowy nowych inwestycji i modernizacji istniejących obiektów przemysłowych
Analizy stanu technicznego, ekspertyzy urządzeń, instalacji, budynków i budowli po długoletniej eksploatacji, ocena ich żywotności
Studia Programowo-Przestrzenne lokalizacyjne nowych zakładów przemysłowych z uwzględnieniem warunków terenowych, wymogów ochrony środowiska, warunków transportu kolejowego, zaopatrzenia w media
Wariantowe analizy techniczno-ekonomiczne nowych i modernizowanych obiektów przemysłowych z uwzględnieniem zewnętrznego otoczenia, technologii wytwarzania wymogów
Ochrony Środowiska
Ocena projektów i rozwiązań koncepcyjnych wykonanych przez inne jednostki projektowe
Bussines plany dla przedsięwzięć inwestycyjnych
Doradztwo ekonomiczne w zakresie pozyskiwania śródkow finansowych pochodzących z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) w ramach programów operacyjnych
- Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego
- Sektorowy Program Operacyjny Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw