PolskiEnglish

Kto jest kim

Imię i Nazwisko Stanowisko E-mail Numer telefonu
mgr inż. Grzegorz Bałda Prezes Zarządu grzegorz.balda@biprostal.com.pl +48 12 29 34 419
mgr inż. Monika Sysiak Dyrektor ds. Produkcji monika.sysiak@biprostal.com.pl +48 12 29 34 317
mgr inż. Lech Wilk

Pełnomocnik ds. Systemu
Zarządzania Jakością

lech.wilk@biprostal.com.pl +48 12 29 34 545
mgr inż. Janusz Panasiewicz

Kierownik Pracowni
Technologiczno-Mechanicznej

janusz.panasiewicz@biprostal.com.pl +48 12 29 34 539
mgr inż. Krzysztof Rumian

Kierownik Pracowni
Konstrukcji Budowlanych
i Architektury

krzysztof.rumian@biprostal.com.pl +48 12 29 34 532
mgr inż. Krzysztof Miska Kierownik Pracowni
Energetycznej
krzysztof.miska@biprostal.com.pl +48 12 29 34 474
mgr inż. Zdzisław Witoń

Kierownik Pracowni
Elektrycznej i Automatyki

zdzislaw.witon@biprostal.com.pl +48 12 29 34 463
Małgorzata Krzyżak Kierownik Działu
Poligrafii i Archiwizacji
malgorzata.krzyzak@biprostal.com.pl +48 12 29 34 328