PolskiEnglish

O firmie

BIPROSTAL powstał w 1949 roku jako przedsiębiorstwo państwowe przygotowujące opracowania projektowe dla polskiego przemysłu ze szczególnym uwzględnieniem branży hutniczej.

W 1992 roku BIPROSTAL przekształcił się w Spółkę Akcyjną pod nazwą BIPROSTAL S.A. Firma Inżynieryjno - Konsultingowa.

1 kwietnia 2012 roku powstała nowa spółka - Biuro Projektów BIPROSTAL Sp. z o.o., do której przeniesiony został cały pion projektowy BIPROSTAL S.A. Firmy Inżynieryjno-Konsultingowej.

BIPROSTAL od ponad 65 lat świadczy usługi konsultingowe oraz opracowuje kompleksową, wielobranżową dokumentację techniczną we wszystkich fazach projektowania.

Licząca 50 pracowników firma, w tym - ponad 35 inżynierów, posiada zaawansowane umiejętności i bogate doświadczenie w opracowaniu złożonych projektów wielobranżowych
przy użyciu nowoczesnych narzędzi wspomagania komputerowego CAD.

Stosujemy System Zarządzania Jakością zgodny z normą PN-EN ISO 9001:2015.

Strategia zrównoważonego rozwoju Biprostal