PolskiEnglish

Ochrona środowiska

Biuro Projektów BIPROSTAL Sp. z o.o. oferuje kompleksową obsługę Klientów w zakresie ochrony środowiska:

•  Wnioski o wydanie pozwoleń zintegrowanych
•  Wnioski o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięć
•  Raporty o oddziaływaniu przedsięwzięć na środowisko projektowanych oraz istniejących inwestycji
•  Doradztwo i nadzór w zakresie ochrony środowiska w trakcie trwania inwestycji
•  Kompleksowa obsługa firm w zakresie ochrony środowiska
•  Doradztwo środowiskowe w ramach bieżącej działalności zakładu wraz z zaproponowaniem konkretnych rozwiązań formalno – prawnych
•  Udzielanie wiążących porad prawnych opartych na aktualnie obowiązujących przepisach oraz interpretacjach organów administracyjnych
•  Doradztwo środowiskowe dla nowych projektów inwestycyjnych
•  Pomoc w uzyskaniu dotacji na inwestycje proekologiczne
•  Audyty, certyfikaty oraz świadectwa energetyczne obiektów