PolskiEnglish

Projektowanie

BIPROSTAL Sp z o.o. jest biurem projektów wielobranżowych świadczącym usługi o charakterze inżynieryjno-konsultingowym
oraz w zakresie przygotowania i realizacji inwestycji.

•  Przygotowujemy wielobranżową dokumentację techniczną we wszystkich fazach procesu inwestycyjnego
   dla nowoprojektowanych przedsięwzięć oraz w ramach modernizacji istniejących instalacji i obiektów przemysłowych:
   -  Projekty Koncepcyjne
   -  Analizy Techniczne
   -  Analizy Techniczno-Ekonomiczne
   -  Studia Wykonalności
   -  Projekty Budowlane
   -  Projekty Podstawowe
   -  Projekty Wykonawcze
   -  Przedmiary Robót
   -  Kosztorysy Inwestorskie
   -  Dokumentację Warsztatową
   -  Dokumentację Odbiorową UDT
   -  Modele konstrukcyjne 3d
   -  Dokumentację Powykonawczą
•  Przygotowujemy wnioski wraz z dokumentacją formalno-prawną w ramach procedur uzyskiwania decyzji administracyjnych:

   -  Warunków Zabudowy
   -  Pozwoleń Środowiskowych
   -  Wycinki drzew i krzewów
   -  Odstępstw od warunków technicznych
   -  Zgłaszania przeszkód lotniczych
•  Oferujemy opinie eksperckie w zakresie stanu istniejących konstrukcji i budowli oraz urządzeń i instalacji technologicznych:

   -  Oceny stanu technicznego
   -  Ekspertyzy techniczne i wytrzymałościowe
   -  Modelowanie metodą elementów skończonych (MES)
•  Rozpisujemy i prowadzimy przetargi dla Inwestorów, analizując zebrane oferty i dokonując ich oceny pod kątem wymagań Klienta
•  Pełnimy funkcję Generalnego Projektanta, Generalnego Wykonawcy lub Inwestora Zastępczego w procesie inwestycyjnym
•  Pełnimy Nadzory Autorskie lub oferujemy wsparcie Klienta w ramach Nadzorów Inwestorskich
•  Bierzemy udział w rozruchach, uruchomieniu oraz odbiorach instalacji i obiektów przemysłowych