PolskiEnglish

Realizacje

 

KLIENT

ZADANIE  INWESTYCYJNE

OPIS

ROK

CMC Poland Sp. z o.o.

Opracowanie dokumentacji projektowej w ramach zadania inwestycyjnego pn.: "Remont ściany szczytowej Hali Zestawów na terenie CMC Poland
Sp. z o.o. w Zawierciu"

Projekty Wykonawcze w branży konstrukcyjno-budowlanej  2018
CMC Poland Sp. z o.o.

Opracowanie dokumentacji projektowej w ramach zadania inwestycyjnego pn.: "Remont ściany szczytowej Hali Nadstawek na terenie CMC Poland
Sp. z o.o. w Zawierciu"

Projekty Wykonawcze w branży konstrukcyjno-budowlanej  2018

ISD Huta Częstochowa Sp. z o.o.

Opracowanie dokumentacji projektowej odprowadzenia spalin z pieca elektrycznego KONEL w ISD Huta Częstochowa Sp. z o.o.

Wielobranżowe Projekty Wykonawcze  2018

BP Koksoprojekt
Sp. z o.o.

Opracowanie koncepcji w zakresie biologicznej oczyszczalni wód amoniakalnych w Zakładach Industrial Química del Nalón S.A. w Hiszpanii

Koncepcja Techniczna 2018

ISD Huta Częstochowa Sp. z o.o.

Opracowanie koncepcji techniczno-kosztowej odprowadzenia spalin z pieca elektrycznego KONEL dla nowych uwarunkowań produkcyjnych w ISD Huta Częstochowa Sp. z o.o.

Koncepcja Techniczno-Kosztowa  2018
Stalprodukt S.A.

Opracowanie dokumentacji projektowej instalacji odzysku wody zmiękczonej (technologicznej) linii powlekania i prostowania cieplnego blach C3 na terenie Stalprodukt S.A.

Projekt Koncepcyjny, Projekty Wykonawcze 2017
CMC Poland Sp. z o.o.

Opracowanie dokumentacji projektowej
zbiornika wieżowego wody awaryjnej
w rejonie obiektów odpylania Stalowni P33 na terenie w CMC Poland Sp. z o.o. w Zawierciu

Projekt Budowlany, wielobranżowe Projekty Wykonawcze  2017
CMC Poland Sp. z o.o.

Opracowanie dokumentacji projektowej belek podsuwnicowych przesuwacza kęsów – transfer COS II na terenie CMC Poland Sp. z o.o. w Zawierciu

Projekty Wykonawcze w branży konstrukcyjno-budowlanej  2017
Primetals Technologies Poland Sp. z o.o.

Opracowanie oceny możliwości
dodatkowego obciążenia stropu Maszynowni na Wydziale Walcowni na terenie ArcelorMittal Poland
o/ Sosnowiec

Ocena techniczna 2017
COGNOR S.A. Oddział Ferrostal Łabędy
w Gliwicach

Opracowania wielobranżowej Koncepcji Techniczno-Ekonomicznej wraz z ZZK dla Zainstalowania nowego pieca elektrycznego łukowego, zabudowę nowego transformatora 60 MVA, nową stację mocy biernej i nową jednostkę odpylania o wydajności ok. 1 200 000 Nm3/h dla zadania Przebudowa Stalowni w Hucie Ferrostal Łabędy w Gliwicach

Wielobranżowa Koncepcja Techniczno-Ekonomiczna  2017
CELSA Huta Ostrowiec
Sp. z o.o.

Opracowanie dokumentacji projektowej
urządzenia do awaryjnego załadunku wlewków na samotok transportowy w nowej Walcowni w CELSA „Huta Ostrowiec” Sp. z o.o. w Ostrowcu Świętokrzyskim

Wielobranżowe Projekty Wykonawcze  2017

ENREM Połaniec Sp. z o.o.

Opracowanie dokumentacji projektowej: "Korekta układu rurociągów pary 3,0 Mpa pomiędzy osiami 1
i 2 Hali Turbogeneratorów w Zakładzie Wytwarzania Kraków"

Dokumentacja Powykonawcza 2017

COGNOR S.A. Oddział HSJ
w Stalowej Woli

Opracowanie analizy ekonomiczno-finansowej określającej efektywność zadania inwestycyjnego pn.: „Nowa linia wyrobów walcowanych długich” na terenie COGNOR S.A. Oddział HSJ w Stalowej Woli

Analiza ekonomiczno-finansowa  2017
CMC Poland Sp. z o.o.

Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa nowego magazynu na oleje przepracowane w rejonie magazynów głównych w CMC Poland Sp. z o.o. w Zawierciu”

Karta Informacyjna przedsięwzięcia, Kompleksowy Projekt Budowlany Wielobranżowe Projekty Wykonawcze, Przedmiary robót i Kosztorys Inwestorski  2017
Grupa Kęty S.A.

Opracowanie analizy technicznej nośności fundamentu pod zbiornikiem NAOH na terenie Grupy Kęty S.A.

Analiza techniczna w branży konstrukcyjnej  2017
CMC Poland Sp. z o.o.

Opracowanie analizy możliwości technicznych rozbudowy linii Morgana
na terenie CMC Poland Sp. z o.o. w Zawierciu             

Wielobranżowa analiza techniczna  2017
 

Opracowanie dokumentacji naprawy
i wzmocnienia fundamentów starej chłodni pokrocznej COS II zlokalizowanej na terenie CMC Poland Sp. z o.o. w Zawierciu           

Projekty Wykonawcze w branży konstrukcyjno-budowlanej  2017
ArcelorMittal Service
Group Sp. z o.o.

Opracowanie kosztorysu inwestorskiego zainstalowania wciągnika elektrycznego w PH-5 AMP Dąbrowa Górnicza - Wydział DWG    

Kosztorys Inwestorski 2017
ArcelorMittal Service
Group Sp. z o.o.

Opracowanie analizy możliwości cięcia większych profili na nożycy wahadłowej w AMP Dąbrowa Górnicza - Wydział DWS           

Analiza techniczna w branży technologiczno-mechanicznej  2017
Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe WAR-NO Sp. z o.o.

Opracowanie dokumentacji projektowej  podłączenia starego układu oleju lekkiego rozpałkowego do nowego układu oleju lekkiego kotłowni szczytowej na terenie EDF Polska S.A. o/Kraków                

Projekty Wykonawcze branży technologicznej
i elektrycznej
2017
STACO Polska Sp. z o.o.

Zaprojektowanie nowego sposobu zasilania wozu szynowego do transportu kręgów blach na terenie STACO Polska Spółka z o.o. w Niepołomicach          

Projekty Wykonawcze w branży technologicznej, budowlanej i elektrycznej 2017
CMC Poland Sp. z o.o.

Opracowanie dokumentacji projektowej podwyższenia kanału odciągu pary z komory wtórnego chłodzenia na terenie CMC Poland
Sp. z o.o. w Zawierciu                     

Projekt Wykonawczy w branży budowlanej 
i instalacyjnej

2017

CELSA Huta Ostrowiec Sp. z o.o.

Opracowanie dokumentacji projektowej
w branży konstrukcyjnej fundamentu wiertarki specjalnej do głębokich otworów w Hali Nr 1 Wydziału Obróbki Mechanicznej                      
Projekt Wykonawczy w branży konstrukcyjnej 2017

Cognor S.A.Oddział HSJ
w Stalowej Woli

Opracowanie analizy technicznej możliwości zwiększenia wielkości produkcji wyrobów Walcowni D700 na Wydziale Walcowni HSJ w Stalowej Woli

         
Analiza techniczna w branży technologicznej 2017/2016
Huta "Kościuszko" S.A.
w upadłości likwidacyjnej

Opracowanie wielobranżowej koncepcji modernizacji obiegu wody przemysłowej walcowni średniej Huty „Kościuszko” S.A. w Chorzowie

                      
Wielobranżowa koncepcja wraz z zestawieniem kosztów inwestycji 2017/2016
ELEKTROBUDOWA S.A Budowa gazowego bloku energetycznego opalanego gazem wielkopiecowym oraz ziemnym o całkowitej mocy elektrycznej 55MW. Etap 2 - Budowa turbozespołu parowego wraz z gospodarkami pomocniczymi w ZW Kraków                        Współudział w przygotowaniu
i złożeniu oferty
2017/2016
Huta Stali Jakościowych S.A. Opracowanie koncepcji modernizacji rejonu piły do cięcia na gorąco walcowanych prętów w ciągu walcowniczym D700 na Wydziale Walcowni HSJ w Stalowej Woli                 Projekt koncepcyjny wraz z zestawieniem kosztów inwestycji 2016
TAMEH Polska
Sp. z o.o.

Opracowanie dokumentacji projektowej w ramach rekonstrukcji zbiornika
i pompowni Niskich Punktów hali TG
w TAMEH POLSKA Sp. z o.o. Zakład Wytwarzania Kraków

                  
Projekty Wykonawcze w branży energetycznej 2016
Grupa Kęty S.A. Posadowienie wanny do kąpieli uszczelniającej w istniejącej Hali Anodowej na terenie Zakładu Grupa
Kęty S.A                       
Projekty Wykonawcze w branży konstrukcyjno-budowlanej 2016
ZGH "Bolesław" S.A. „Budowa Nowej Hali Wanien" na terenie ZGH "Bolesław" S.A.                        Opracowanie harmonogramów rzeczowo-finansowych 2016
STACO Polska
Sp. z o.o.

Modernizacja sposobu zasilania wozu szynowego do transportu kręgów blach na terenie STACO Polska Spółka z o.o. w Niepołomicach

                  
Projekty Wykonawcze w branży technologicznej, budowlanej
i elektrycznej
2016
ArcelorMittal
Poland S.A.

”Przebudowa i rozbudowa istniejącej hali Walcowni Gorącej Blach dla potrzeb budowy drugiego pieca pokrocznego wraz z obiektami i urządzeniami towarzyszącymi w ArcelorMittal Poland S.A Odział w Krakowie”

                    

Kompleksowy Zamienny Projekt Budowlany wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę

2016
BIPROTECH
Sp. z o.o.

Opracowanie dokumentacji prac rozbiórkowych i remontu konstrukcji stalowych i fundamentów w istniejącej Hali Arsilu na terenie Zakładów Chemicznych "RUDNIKI" S.A.

                     
Projekty Wykonawcze w branży konstrukcyjno-budowlanej 2016

TAMEH Polska
Sp. z o.o.

Korekta układu rurociągów  wody surowej i pary 3 MPa w hali Turbogeneratorów w Zakładzie Wytwarzania Kraków

                     
Projekty Wykonawcze w branży energetycznej 2016
BIPROTECH
Sp. z o.o.
Nadbudowa parku zbiorników surowca
w Zakładzie komponowania
i konfekcjonowania olejów w Lubricants Blending Plant Sp. z o.o. w Ostrowcu Świętokrzyskim                       
Analiza techniczna, Projekt Budowlany oraz Projekty Wykonawcze w branży konstrukcyjno-budowlanej 2016
Stalprodukt S.A. „Budowa wiaty do magazynowania odwodnionego osadu ściekowego wraz
z infrastrukturą na terenie Stalprodukt S.A. w Bochni”                       

Kompleksowy Projekt Budowlany Wielobranżowe Projekty Wykonawcze, Nadzór Autorski

2016

DANIELI Centro Combustion SpA

Przygotowanie dokumentacji rurociągu gazu ziemnego na terenie ArcelorMittal Poland SA w celu uzyskania oceny zgodności w Urzędzie Dozoru Technicznego                       

Projekt Wykonawczy w branży energetycznej

2016
Grupa Kęty S.A. Opracowanie ekspertyzy stanu technicznego obiektu oczyszczalni ścieków poprodukcyjnych na terenie Zakładu Grupa Kęty S.A. w Kętach                      Ekspertyza techniczna w branży konstrukcyjno-budowlanej 2016
GSG Towers
Sp. z o.o.
Opracowanie zamiennego Projektu Budowlanego dla zadania inwestycyjnego pn.: "Budowa Hali LKM na terenie Stoczni Gdańsk S.A.
w Gdańsku”                       

Zamienny Projekt Budowlany wraz z projektem zagospodarowania terenu i projektem układu drogowego

2016
Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe KOMOBEX INEL
Sp. z o.o.

Inwentaryzacja stanu istniejącego oraz opracowanie dokumentacji układów hydrauliki i smarowania na Wydziale Walcowni Walcówki w AMP S.A.
Oddział Sosnowiec

               
Projekty Wykonawcze w branży mechanicznej 2016/2015

DANIELI Centro Combustion SpA

Obliczenia wytrzymałościowe i stresowe rurociągu gazu ziemnego DN250 od TOP 4 do stacji redukcyjnej w ramach rozbudowy Walcowni Gorącej Blach
w AMP S.A. Oddział w Krakowie

                     
Usługi inżynierskie, obliczenia wytrzymałościowe zgodnie z normą EN 13480-3 2016/2015
Gmina Siepraw

„Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami do budynków
i przepompowniami we wsi Siepraw
i Łyczanka – etap IV"

                      
Kompleksowy nadzór autorski 2016/2015
ArcelorMittal
Poland S.A.

Opracowanie aktualizacji koncepcji organizacji transportu surowców i wyrobów wwożonych i wywożonych na terenie Zakładu ArcelorMittal Poland S.A. Oddział w Sosnowcu

                      

Projekt koncepcyjny wraz z zestawieniem kosztów inwestycji

2016/2015

Technoprojekt, a.s. Czechy

Opracowanie dokumentacji projektowej w ramach zadania inwestycyjnego pn.: "Rozbudowa wykańczalni szyn
w ArcelorMittal Poland S.A. Dąbrowa Górnicza"

                      
Projekty Wykonawcze w branży mechanicznej, Przedmiary i Kosztorysy Inwestorskie 2016/2015
CMC Poland
Sp. z o.o.
Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania inwestycyjnego pn.: „Modernizacja Maszyny Odlewniczej COS nr 2"                       

Opracowanie Raportu Oddziaływania na Środowisko wraz z uzyskaniem Decyzji Środowiskowej, Dokumentacja do wniosku o Decyzję WZ wraz z uzyskaniem Decyzji o WZ, Kompleksowy Projekt Budowlany wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę, Wielobranżowe Projekty Wykonawcze, Dokumentacja Powykonawcza, Nadzór Autorski

2016/2015

BIPROSTAL S.A.

ZK "REM" Sp. z o.o.

Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania inwestycyjnego pn.: "Dostawa, montaż i uruchomienie zbiornika gazu koksowniczego, pochodni do spalania awaryjnego gazu koksowniczego oraz instalacji gazu
w AMP S.A. Oddział w Krakowie                    
Opracowanie Raportu Oddziaływania na Środowisko wraz z uzyskaniem Decyzji Środowiskowej, Dokumentacja do wniosku o Decyzję WZ wraz z uzyskaniem Decyzji o WZ, Kompleksowy Projekt Budowlany wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę, Wielobranżowe Projekty Wykonawcze, Dokumentacja Techniczno-Ruchowa oraz Odbiorowa, Dokumentacja Powykonawcza, Nadzór Autorski 2016/2015
EDF Polska S.A.

Trasy rurociągów ścieków oczyszczonych i wody pitnej oraz modernizacja pompowni PŚP07 w EDF Polska S.A. Oddział w Rybniku

                   
Projekt Koncepcyjny, Projekt Budowlany, Projekty Wykonawcze oraz Kosztorysy Inwestorskie 2016/2015
ZGH " Bolesław" S.A.

Zabudowa nowego segmentu hali Elektrolizerów połączonego z istniejącym obiektem na terenie ZGH „Bolesław” S.A.

                      
Wielobranżowy Projekt Koncepcyjny 2015
DANIELI Centro Combustion SpA

Execution of the proper drawing and technical characteristics necessary for the purpose of Building Permit Design for the project : „Walking beam furnace 450 t/h, Booster and Reduction Stations, WTP area in ArcelorMittal Poland S.A.  – Kraków”

                      
Usługi konsultingowe, Projekt Budowlany 2015
TELE-FONIKA
Kable S.A.

Opracowanie dokumentacji projektowej w ramach zadania inwestycyjnego pn: "Pompownia wody obiegowej powrotnej dla potrzeb linii do produkcji gumy w budynku B-008 z przebudową instalacji wewnątrz zakładowych kolidujących z obiektem" w zakładzie Nr 3 w Krakowie

                      
Projekt Budowlany wraz z uzyskaniem Decyzji o Pozwoleniu na Budowę i Projekty Wykonawcze  2015/2014
Huta Łabędy S.A.

Opracowanie dokumentacji projektowej fundamentów technologicznych linii produkcyjnej rur z wykańczalnią na hali produkcyjnej i magazynowej w Hucie Łabędy S.A. w Gliwicach

                      
Projekty Wykonawcze, Kosztorysy Inwestorskie oraz Nadzór Autorski 2015/2014
ArcelorMittal
Poland S.A.

Opracowanie dokumentacji projektowej budowy pieca pokrocznego nr 2
i rozbudowy Hali w nawach B-C-F.1-G.1 w Zakładzie Walcownia Gorąca
w ArcelorMittal Poland S.A. Oddział
w Krakowie

               
Opracowanie Raportu Oddziaływania na Środowisko wraz z uzyskaniem Decyzji Środowiskowej, Dokumentacja do wniosku o Decyzję WZ wraz z uzyskaniem Decyzji
o WZ, Projekt Budowlany wraz
z uzyskaniem Decyzji o pozwoleniu na budowę, Projekty Wykonawcze
z Kosztorysami Inwestorskimi  w branży konstrukcyjno-budowlanej, instalacyjnej oraz elektrycznej i AKPiA
2015/2014
ELEKTROBUDOWA S.A.

Przebudowa istniejącej kotłowni rezerwowo-szczytowej na kotłownię opartą o źródła opalane lekkim olejem opałowym wraz z infrastrukturą w EDF Polska S.A. Oddział Kraków

                      
Projekt Budowlany, Zamienny Projekt Budowlany, Wielobranżowe Projekty Wykonawcze, Dokumentacja Powykonawcza, Nadzór Autorski 2015/2014
EDF Polska S.A.

Instalacja odazotowania spalin (SNCR) dla kotła K1, K3, K4, K5 i K6 w EDF Polska Oddział w Rybniku

                      
Projekt Koncepcyjny, Projekt Budowlany wraz z uzyskaniem Decyzji o Pozwoleniu na Budowę, Nadzór Autorski 2015/2014
SPUTiH ALPINEX
Sp. z o.o.

Opracowanie  dokumentacji projektowej zbiornika wieżowego wody technologicznej o pojemności 600 m3 w Hucie Cynku „Miasteczko Śląskie” S.A

Przygotowanie wniosku o WZ, Projekt Zagospodarowania Terenu, Projekt Budowlany, Projekty Wykonawcze, Dokumentacja Powykonawcza 2015/2014
ERBUD S.A.

Opracowanie dokumentacji projektowej

dla zadania inwestycyjnego pn.: „Optymalizacja systemu ciepłowniczego w Dalkia Łódź S.A. -  Modernizacja instalacji nawęglania w Zakładzie EC3”                       

Aktualizacja Projektu Koncepcyjnego, Usługi konsultingowe, Projekt Zagospodarowania Terenu, Wielobranżowy Projekt Budowlany z częścią Kolejową, Wielobranżowe Projekty Wykonawcze, Dokumentacja Powykonawcza

2015/2013
RAFAKO S.A.

Zaprojektowanie i wykonanie instalacji mokrego odsiarczania spalin IMOS według technologii wapienno-gipsowej w Elektrociepłowni EDF Polska O/Kraków

   

Kompleksowy Projekt Budowlany wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę, Zamienny Projekt Budowlany (na podstawie projektów wykonawczych i dokumentacji powykonawczej), Założenia na fundamenty, Projekty Podstawowe, Projekty Wykonawcze, Dokumentacja Powykonawcza

2015/2013
PPUH EKO-ENERGIA Sp. z o.o. Opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowej w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Dostawa, montaż i uruchomienie instalacji do badań redukcji NOx – pilotowej oraz przemysłowej” w Instytucie Nawozów Sztucznych w Puławach                         Wielobranżowe Projekty Wykonawcze wraz z przedmiarami robót 2014
Biuro Projektów „Koksoprojekt” Sp. z o.o. „Przebudowa i rozbudowa wydziału węglopochodnych na terenie ArcelorMittal Poland S.A. Oddział w Zdzieszowicach” Projekty Wykonawcze w zakresie konstrukcji stalowej dla prowadzenia kabli 2014
Stalprodukt S.A. w Bochni Opracowanie dokumentacji technicznej instalacji pary dla potrzeb modernizacji linii technologicznej B1  w Stalprodukt S.A. w Bochni Projekty Wykonawcze w branży energetycznej

2014

CMC Poland Sp. z o.o. „Wymiana pieca elektrycznego E2 na Stalowni Elektrycznej CMC Poland Sp. z o.o.” w Zawierciu Opracowanie dokumentacji projektowej: Raport o Oddziaływaniu na Środowisko, wielobranżowy Projekt Budowlany, wielobranżowe Projekty Wykonawcze

 2013/2014

Stalprodukt S.A. w Bochni

 

Opracowanie dokumentacji technicznej instalacji energetycznych dla potrzeb modernizacji linii technologicznej B1  w Stalprodukt S.A. w Bochni Projekty Wykonawcze w branży energetycznej

 2013

FERROSTAL ŁABĘDY Sp. z o.o. Opracowanie analizy i ekspertyzy stanu technicznego konstrukcji hali złomu na terenie Ferrostal Łabędy Sp. z o.o. w Gliwicach Analiza i ekspertyza

 2013

PPUH EKO-ENERGIA Sp. z o.o.

Opracowanie dokumentacji technicznej wydłużenia samotoku 112 i przesuwacza 116/117 w ramach zadania „Długa Szyna” w Zakładzie Walcowni Dużej ArcelorMittal Poland S.A. w Dąbrowie Górniczej

Opracowanie dokumentacji projektowej: Projekty Wykonawcze, Dokumentacja Powykonawcza, oprogramowanie aplikacyjne PLC i SCADA w branży technologiczno-mechanicznej, budowlanej, elektrycznej i automatyki

 2013

EDF Polska S.A.

Opracowanie dokumentacji technicznej pola odkład czego dla ciężarów próbnych suwnicy nr 1 w EDF Polska S.A. Oddział Kraków

Wielobranżowa dokumentacja projektowa: Projekt Budowlany, uzyskanie pozwolenia na budowę, Projekty Wykonawcze

 2013

ALCHEMIA S.A.

„Uporządkowanie i przebudowa Gospodarki Wodno-ściekowej Zakładu Huta Batory w Chorzowie"

Wielobranżowa Koncepcja

 

ArcelorMittal Poland S.A. Koksownia Kraków

„Instalacja odkurzania dla układu transportu węgla w Koksowni Kraków ArcelorMittal Poland”

Projekty Wykonawcze w branży technologiczno-instalacyjnej, elektrycznej, automatyki i teletechnicznej

  2013

TELE-FONIKA S.A.

„Opracowanie dokumentacji technicznej instalacji technologicznych dla linii produkcji mieszanek gumowych na terenie Zakładu TF3 w Krakowie"

Projekty Wykonawcze w branży budowlanej, energetyczno-instalacyjnej i elektrycznej

 2013

Biuro Projektów „Koksoprojekt” Sp. z o.o.

„Rozbudowa i przebudowa budynku Węglowni, Wieży węglowej, Stacji przesypu węgla, placu zwału węgla oraz budowa instalacji odkurzania stropu i kanałów obsługowych baterii koksowniczej wraz z budową i przebudową układu drogowego oraz infrastruktury technicznej na terenie Kombinatu Koksochemicznego „Zabrze” S.A. - Koksownia „Jadwiga” w Zabrzu – Biskupicach”

Opracowanie dokumentacji projektowej: Raport oddziaływania na Środowisko, wielobranżowa dokumentacja do wniosku o WZ, Projekt Budowlany, uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę, Projekty Wykonawcze branży budowlano-konstrukcyjnej, technologicznej, elektrycznej, AKPiA oraz sanitarnej

 2013

ArcelorMittal Poland S.A. Oddział Zdzieszowice

„Remont obiektu pompowni osadu recylkulowanego i nadmiarowego ob. POR 5”

Opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowej - Projekty Wykonawcze

 2013

Biuro Projektów „Koksoprojekt” Sp. z o.o. 

„Budowa innowacyjnej instalacji oczyszczania wody i gazu z amoniaku, siarkowodoru i cyjanowodoru, instalacji oczyszczania BTX, instalacji filtracji wody pogazowej, budynków dyspozytorni odsiarczalni gazu, pompowni PGO, układu drogowego oraz infrastruktury technicznej” w Zakładzie Produkcyjnym CARBO-KOKS Sp. z o.o. w Bytomiu 

Opracowanie dokumentacji projektowej: materiały do wniosku o WZ, Projekt Budowlany dla branż: architektoniczno-budowlanej, konstrukcyjnej, drogowej, instalacyjnej oraz Projekt Zagospodarowania Terenu

 2013

ArcelorMittal Poland S.A. Oddział Dąbrowa Górnicza 

Opracowanie dokumentacji technicznej mechanizmu napędowego do istniejącego wozu szynowego na Zakładzie Walcownia Duża w ArcelorMittal Poland S.A. Oddział w Dąbrowie Górniczej 

Opracowanie DokumentacjiPowykonawczej

 2013

ZARMEN Sp. z o.o.

"Biologiczna Oczyszczalnia Ścieków wraz ze stacją Zgazowania Tlenu dla Zakładu Koksownia w ArcelorMittal Poland S.A. Oddział w Krakowie"

Opracowanie Dokumentacji Powykonawczej

 2013

PPUH EKO-ENERGIA Sp z o.o. 

„Modernizacja oraz wykonanie zdalnego sterowania ZOH (Zespół Obiektów Hydrotechnicznych) Rzozów”

Kompletna dokumentacja – Projekty Wykonawcze i Dokumentacja Powykonawcza

 2013

ArcelorMittal Poland S.A. Oddział Dąbrowa Górnicza 

Remont obiektu pompowni osadu recyrkulacyjnego i nadmiarowego (ob. POR 5) w ArcelorMittal Poland Oddział w Zdzieszowicach 

Opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowe – Projekty Wykonawcze

 2013

"PKP CARGO WAGON-KRAKÓW" Sp. z o.o. 

Opracowanie dokumentacji modernizacji przeciągarki taborowej typu WEN3, 19 kW, rok budowy 1966, zabudowanej przy torze nr 604 w obiekcie PKP CARGO WAGON-KRAKÓW Sp. z o.o. w Krakowie przy ul. Półłanki 1 

Kompletna dokumentacja – Projekty Wykonawcze

 2013

ArcelorMittal Poland S.A. Oddział w Krakowie

Analiza techniczno-ekonomiczna optymalizacji produkcji powietrza energetycznego w ArcelorMittal Poland S.A. Oddział w Krakowie

Analiza techniczno-ekonomiczna

 2013

AWBUD S.A.

„Rozbudowa Hali Walcowni P52 w CMC Zawiercie S.A." 

Opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowej wraz z pełnieniem Nadzoru Autorskiego

 2013/2012

PKP Intercity S.A.

„Uporządkowanie gospodarki ściekowej obiektów BZ Kraków przy ul. Półłanki 1” 

Przygotowanie i złożenie wniosku o pożyczkę do WFOŚiGW w Krakowie, składanie raportów, uczestnictwo w kontrolach, nadzór inspektorski

 2013

Stalprodukt S.A. w Bochni

"Budowa obiektów oczyszczania ścieków na Wydziale Energetycznym Stalprodukt S.A. w Bochni"

Kompletna dokumentacja – Projekt Budowlany, Projekty Wykonawcze

2012

PPUH EKO-ENERGIA Sp z o.o.

"Instalacja komory chłodzenia na Stalowni AMP w Dąbrowie Górniczej"

Kompletna dokumentacja – Projekty Wykonawcze

 2012

PPUH EKO-ENERGIA Sp z o.o.

Opracowanie dokumentacji projektowej dla rejonu gratownicy i palników cięcia w ramach modernizacji Maszyny COS nr 2 w Zakładzie Stalownia w ArcelorMittal Poland S.A. w Dąbrowie Górniczej

Kompletna dokumentacja – Projekty Wykonawcze

 2012

Biuro Projektów „Koksoprojekt” Sp. z o.o.

"Modernizacja gospodarki elektroenergetycznej w KoksowniPrzyjaźń Sp. z o.o."

Część rysunkowa i opisowa do Projektu Budowlanego

 2012

ArcelorMittal Poland S.A. Dąbrowa Górnicza

Opracowanie wielobranżowej analizy techniczno-ekonomicznej zabudowy zbiornika oraz świecy gazu koksowniczego dla potrzeb Zakładu Energetycznego ZE-K3 w ArcelorMittal Poland S.A. Oddział w Krakowie

Opracowanie wielobranżowej analizy techniczno-ekonomicznej

2012

AWBUD S.A.

„Rozbudowa Hali Walcowni P52 w CMC Zawiercie S.A."

Opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowej wraz z pełnieniem Nadzoru Autorskiego

2012

PPUH EKO-ENERGIA Sp z o.o

„Zainstalowania turbogeneratora o mocy ok. 50 MW w Elektrociepłowni EC Nowa Sp. z o.o.

Opracowanie dokumentacji części technologiczno-energetycznej oraz elektryczno-automatycznej Projektu Budowlanego

2012

ZARMEN Sp. z o.o.

Usługi konsultingowo-doradcze ramach realizacji robót budowlanych dla inwestycji pn.: „Biologiczna Oczyszczalnia Ścieków dla Zakładu Koksownia  w ArcelorMittal Poland S.A. O/Kraków”

Usługi konsultingowo-doradcze wraz z opracowaniem autorskich rozwiązań zamiennych w Projektach Wykonawczych

2012

Celsa Huta Ostrowiec Sp. .z o.o.

Wielobranżowa dokumentacja: „Wentylacja tuneli kablowych w rejonie pieca nr 6” w Celsa Huta Ostrowiec Sp. z o.o.

Kompletna dokumentacja – Projekty Wykonawcze

 2012

Stalprodukt S.A. w Bochni

Opracowanie projektów instalacji podających media technologiczne na linie NT w Stalprodukt S.A. w Bochni

Kompletna dokumentacja – Projekty Wykonawcze

 2012

ArcelorMittal Poland S.A. Oddział w Krakowie

„Remont sieci wody zdemineralizowanej w rejonie Stalowni w ArcelorMittal Poland S.A. Oddział w Krakowie

Kompletna dokumentacja – Projekty Wykonawcze

2012

Biuro Projektów „Koksoprojekt” Sp. z o.o.

Modernizacji oddziału węglowni dla         Koksowni „Jadwiga” w Zabrzu-Biskupicach

Kompletna dokumentacja – Raport ochrony środowiska, Dokumentacja do WZ, Projekt Budowlany,  Dokumentacja Powykonawcza

2011/2012

Stocznia Gdańsk S.A.          GSG Tower Sp. z o.o.

Hali LKM wraz z technologią antykorozyjnego zabezpieczenia i wyposażeniem technologicznym w Stoczni Gdańsk S.A. w Gdańsku

Generalny Projektant i Główny Wykonawca - Zaprojektowanie, wykonanie, dostawa, montaż i uruchomienie Hali LKM wraz z technologią antykorozyjnego zabezpieczenia i wyposażeniem technologicznym

2011/2012

ZGH "Bolesław" S.A.                w Bukownie

"Budowa Nowej Hali Wanien" w ZGH "Bolesław" w Bukownie

Kompletna dokumentacja – Projekt Budowlany i Wielobranżowe Projekty Wykonawcze

2011/2012

Biuro Projektów „Koksoprojekt” Sp. z o.o.

„Modernizacja Wydziału Węglopochodnych” w ArcelorMittal Poland S.A. Oddział w Zdzieszowicach

Kompletna dokumentacja – Projekty Wykonawcze w branży budowlanej

 2011

BIPROMET S.A. w Katowicach

Hala przemysłowa w Hucie Miedzi w Głogowie

Projekt Budowlany i Projekty Wykonawcze w zakresie konstrukcji stalowych i żelbetowych

2011/2012

Stalprodukt S.A.

Dokumentacja techniczna zainstalowania linii do laserowej obróbki blachy transformatorowej na Wydziale P1 Stalprodukt S.A. w Bochni

Kompletna dokumentacja –Projekty Wykonawcze zabudowy nowych urządzeń, projekt zamaszynowania nowej linii

2011

ArcelorMittal Warszawa Sp. z o.o.

"Instalacja SBQ w Nowej Walcowni" w ArcelorMittal Warszawa Sp. z o.o.

Kompletna wielobranżowa dokumentacja – Projekt Budowlany i Projekty Wykonawcze

2011

RAFAKO S.A. w Raciborzu

"Budowa IOS 1 i 2 w PGE Elektrownia Bełchatów S.A.”

Wielobranżowa dokumentacja – Projekt Podstawowy, Projekty Wykonawcze, Dokumentacja Powykonawcza

2010/2012

PIEC-BUD Wrocław          Spółka z o.o. we Wrocławiu

„Modernizacja i rozbudowa zakładu produkcji sorbentu (ZPS” w Bogatyni”

Kompletna dokumentacja – Projekt Budowlany i Projekty Wykonawcze

2010

Celsa Huta Ostrowiec      Sp. .z o.o.

Przebudowa istniejącej gospodarki wodnej linii ciągłego odlewania stali stalowni elektrycznej wraz z przebudową obiektów towarzyszących i rozbiórką części istniejących obiektów

Kompletna dokumentacja – Projekt Budowlany i Projekty Wykonawcze

2009

Zakłady Remontowe Energetyki Kraków Sp. z o.o.

Modernizacja palników niskoemisyjnych w Elektrociepłowni Kraków S.A.

Kompletna dokumentacja wykonawczo -montażowa oraz dokumentacja powykonawcza

2009

Biuro Projektów „Koksoprojekt” Sp. z o.o.

"Budowa oczyszczania gazu koksowniczego z siarkowodoru, amoniaku wraz z ekologiczną i ekonomicznie uzasadnioną ich utylizacją” w Koksowni Victoria S.A. w Wałbrzychu

Projekty Wykonawcze w branży budowlanej

2008/2009

Zakłady Koksownicze „Zdzieszowice”

Modernizacja systemu załadunku koksu w sortowni nr 3

Dokumentacja wielobranżowa Projekt Budowlany i Projekty Wykonawcze

2009

Celsa Huta Ostrowiec       Sp. .z o.o.

Rozbudowa hali COS nr 1

Kompletna dokumentacja – Projekt Budowlany i Projekty Wykonawcze

2008

CMC Zawiercie S.A. w Zawierciu

Rozbudowa Walcowni wyrobów długich w CMC Zawiercie S.A.

Kompletna dokumentacja – Projekt Budowlany i Projekty Wykonawcze

2008

Celsa Huta Ostrowiec      Sp. .z o.o.

Budowa nowej Walcowni Profili Drobnych i Grubych

Kompletna dokumentacja – Projekt Budowlany i Projekty Wykonawcze

2008

Zakłady Koksownicze „Zdzieszowice”

Zabudowa wag kolejowych do ważenia w ruchu

Kompletna dokumentacja – Projekt Budowlany i Projekty Wykonawcze

2008

Huta Batory Sp. z o.o. w Chorzowie

Wydział Stalowni – Odtworzenie pieca łukowego

Generalne Wykonawstwo - Odtworzenie pieca łukowego Q=30 Mg wraz z instalacjami przypiecowymi i uszkodzonymi elementami konstrukcji stalowych i fundamentów

2008/2007

Celsa Huta Ostrowiec Sp. .z o.o.

Budowa nowych hal dla nowej Walcowni nr 2

Kompletna dokumentacja – Projekt Budowlany i Projekty Wykonawcze

2007

Nalco Polska Sp. z o.o. w Warszawie

Fabryka Papieru w Dąbrowicy

Dokumentacja wielobranżowa dla oczyszczalni ścieków przemysłowych

2007

CMC Zawiercie S.A. w Zawierciu

Dobudowa hal składowych wyrobów gotowych Walcowni Prętów

Kompletna dokumentacja – Projekt Budowlany i Projekty Wykonawcze

2007

ISD Huta Częstochowa sp. z o.o. w Częstochowie

Walcownia Blach Grubych - chłodzenie typu MULPIC”

Kompletna dokumentacja – Projekt Budowlany i Projekty Wykonawcze

2007

Celsa Huta Ostrowiec Sp. .z o.o.

Rozbudowa istniejącej Walcowni Drobnej

Kompletna dokumentacja - Projekt Budowlany i Projekty Wykonawcze

2007

Stalprodukt S.A. w Bochni

Walcownia Blach Transformatorowych

 

Dokumentacja techniczna zainstalowania „Linii B3; B4; C3” w nawie K-L

2007

CMC Zawiercie S.A. w Zawierciu

 

Rozbudowa Walcowni Prętów

Kompletna dokumentacja – Projekt Budowlany i Projekt Wykonawcze

2007

Zakłady Azotowe Puławy S.A.

 

Zastąpienie gazometru tlenu urządzeniem stabilizującym ciśnienie ssania kompresorów tlenu

Koncepcja techniczno – kosztowa

2007

Biuro Projektów Azotowych Biprozat Sp. zo.o. Tarnów

 

Zmiana sposobu nawęglania kotłów energetycznych

Koncepcja techniczno – ekonomiczna

2007

Koksoprojekt Sp. z o.o. w Zabrzu

Modernizacja Wydziału Węglopochodnych w Koksowni Przyjaźń Sp. z o.o.

Projekty wykonawcze w branży budowlanej, elektrycznej i energetycznej dla poszczególnych obiektów odwodnienia smoły

2007

Zakłady Koksownicze ZK Zdzieszowice

"Remont i modernizacja obiektów podczyszczalni wód pogazowych na oddziale oczyszczalni ścieków T6”

Projekt budowlany i wykonawcze modernizacji obiektu oczyszczalni ścieków

2007

Biuro Projektów „Koksoprojekt” Sp. z o.o.

Modernizacja Wydziału Baterii Koksowniczych w Koksowni Przyjaźń Sp. z o.o.

Projekty wykonawcze w branży budowlanej i energetycznej w ramach budowy baterii koksowniczych

2006

CMC ZAWIERCIE SA

Linia prostowania kątowników Modernizacja rusztu do odbioru walcówki

 

Kompletna wielobranżowa dokumentacjabudowlano-wykonawcza

    2006

VAI

Budowa Walcowni Gorącej Blach w Krakowie dla Mittal Steel Poland S.A.

 

Dokumentacja wielobranżowa budowlana

2006

Nalco Sp. z o.o.

Modernizacja oczyszczalni ścieków w Koksowni Przyjaźń Sp. z o.o.