Biprostal SA - Centrum BiurowePolskiEnglish

Zarząd spółki

Grzegorz Bałda - Prezes Zarządu
tel. :+48 12 29 34 419
fax: +48 12 29 34 446
e-mail: grzegorz.balda@biprostal.com.pl